سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پاورپوینت سیستم مدیریت طرحهای سرمایه ای شرکت برق منطقه ای خراسان

پاورپوینت سیستم مدیریت طرحهای سرمایه ای شرکت برق منطقه ای خراساندر سال 1347 برای تامین برق شهرهای دیگر استان نیروگاه حرارتی مشهد به بهره برداری رسید. در سال 1349 بنا به تصمیم وزارت متبوع (آب و برق) مدیریت نیروگاه مشهد به شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) منتقل و بدین ترتیب این شرکت تا سال 1365 ضمن تامین برق شهرهای جنوبی و چند شهر شمالی خراسان با نیروگاههای دیزلی تحت مدیریت خود مسئولیت انتقال و توزیع برق در استان خراسان را بر عهده داشت.

خرید فایل